недеља, 12. април 2015.

четвртак, 02. април 2015.

Spisak svih аkcentovanih slova u srpskom, hrvatskom, bosanskom, crnogorskom i možda još nekom jeziku koji se pojavi rastakanjem srpskohrvatskog

- Kad vam zatrebaju, možete ih kopirati sa ove stranice.
- Imamo pet vokala i vokalno r. Ali i slovo l se može naći akcentovano.
- Neki od ovih simbola imaju skraćenicu na tastaturi, a neki nemaju. Kad ih imaju, ta šifra je navedena u zagradi.
- Postakcenatske dužine za velika slova navodimo za slučaj da nekom zatrebaju ukolio koristi samo verzal.
- Naš originalni znak za dugosilazni naglasak u najvećem broju slučajeva u UNICODE sistemu uglavnom ne postoji (osim kod nekih vokala), te ga tradicionalno zamenjujemo cirkumfleksom:
ˆ
- Ovde
 donosimo samo latinična slova jer zasad nema pravog rešenja za sva ćirilična slova, ali ni za latinična ne postoje svi znakovi. Na primer, nedostaje kratouzlazni i za malo i veliko R.
- Umesto posleakcenatske dužine u funkciji genitivnog znaka, takođe se može upotrebiti cirkumfleks, kao u primerima „On je otišô“ ili „Lud kô zvono“.

Skraćenice
KS - kratkosilazni  
̏
KU - kratkouzlazni
ˋ
DS - dugosilazni
ˆ
DU - dugouzlazni
ˊ
PA - postakcenatska (posleakcentska) dužina
ˉ

A a
KS  - Ȁ ȁ
KU - À à
DS - Â (Alt+0194) â (Alt+0226)
DU - Á (Alt+0193) á (Alt+0225)
PA - Ā ā

E e
KS - Ȅ ȅ
KU - È è
DS - Ê ê
DU - É (Alt+0201) é (Alt+0233)
PA - Ē ē

I i
KS - Ȉ ȉ
KU - Ì ì
DS - Î (Alt+0206) î (Alt+0238)
DU - Í (Alt+0238) í (Alt+0237)
PA - Ī ī

O o
KS - Ȍ ȍ
KU - Ò ò
DS - Ô (Alt+0212) ô (Alt+0244)
DU - Ó (Alt+0211) ó (Alt+0243)
PA - Ō ō

U u
KS - Ȕ ȕ
KU - Ù ù
DS - Û û
DU - Ú (Alt+0128) ú (Alt+0250)
PA - Ū ū

R r
KS - Ȑ ȑ
KU - R̀ r̀ 
DS - Ȓ ȓ
DU - Ŕ ŕ